Wyszukaj swoją miejscowość

Terminy odbioru odpadów dla Piwniczna Zdrój

Zobacz szczegóły miejscowości

lokalizacja Os.Skorupy,Walczaki,Banie,Zabanie

mieszalne
piątek
26
października
2018
komentarz
1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój jest: Firma SITA Małopolska Sp. z o.o., ul. Lwowska 135, 33-300 Nowy Sącz 2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (firmy, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, sklepy, szkoły itp.) muszą zawrzeć umowę na wywóz odpadów komunalnych z jedną z firm wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój wymienionych poniżej: „EKO-Energia” Sp. z o.o. Powroźnik 96, 33-370 Muszyna „SITA Małopolska” Sp. z o.o. Oddział Nowy Sącz, ul. Lwowska 135, 33-300 Nowy Sącz „SURPAP” s.c. Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi, ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz „NOVA” Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz „EMPOL” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa. Odpady komunalne od podmiotów (właścicieli nieruchomości niezamieszkałych) z terenu Piwnicznej – Zdroju odbierać może również: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Krakowska 26, 33-350 Piwniczna-Zdrój. 3. Miejsca zagospodarowania odpadów z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w 2013r: - zmieszanych odpadów komunalnych Zakład Zagospodarowania Odpadów w Gorlicach „EMPOL” Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Sączu „NOVA” - pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - odpady zielone zagospodarowywane u źródła- w przydomowych kompostownikach. 4.Osiągnięte w 2013r przez gminę i podmioty odbierające odpady komunalne poziomy: poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów z papieru, metali i tworzyw sztucznych: 38,1% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 0 poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 34,7 5.Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przy ul. Krakowskiej 26 w Piwnicznej – Zdroju, przyjmujący odpady w godzinach 7.00-15 00 6.Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest bezpłatnie, raz w roku podczas zbiórki objazdowej od mieszkańców, w systemie „u źródła” oraz przyjmowany w Gminnym Punkcie Zbierania odpadów komunalnych codziennie w godzinach pracy punktu. 7.Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można zostawić w sklepach RTV AGD przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju
segregowane
piątek
26
października
2018
komentarz
1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój jest: Firma SITA Małopolska Sp. z o.o., ul. Lwowska 135, 33-300 Nowy Sącz 2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (firmy, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, sklepy, szkoły itp.) muszą zawrzeć umowę na wywóz odpadów komunalnych z jedną z firm wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój wymienionych poniżej: „EKO-Energia” Sp. z o.o. Powroźnik 96, 33-370 Muszyna „SITA Małopolska” Sp. z o.o. Oddział Nowy Sącz, ul. Lwowska 135, 33-300 Nowy Sącz „SURPAP” s.c. Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi, ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz „NOVA” Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz „EMPOL” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa. Odpady komunalne od podmiotów (właścicieli nieruchomości niezamieszkałych) z terenu Piwnicznej – Zdroju odbierać może również: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Krakowska 26, 33-350 Piwniczna-Zdrój. 3. Miejsca zagospodarowania odpadów z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w 2013r: - zmieszanych odpadów komunalnych Zakład Zagospodarowania Odpadów w Gorlicach „EMPOL” Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Sączu „NOVA” - pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - odpady zielone zagospodarowywane u źródła- w przydomowych kompostownikach. 4.Osiągnięte w 2013r przez gminę i podmioty odbierające odpady komunalne poziomy: poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów z papieru, metali i tworzyw sztucznych: 38,1% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 0 poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 34,7 5.Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przy ul. Krakowskiej 26 w Piwnicznej – Zdroju, przyjmujący odpady w godzinach 7.00-15 00 6.Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest bezpłatnie, raz w roku podczas zbiórki objazdowej od mieszkańców, w systemie „u źródła” oraz przyjmowany w Gminnym Punkcie Zbierania odpadów komunalnych codziennie w godzinach pracy punktu. 7.Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można zostawić w sklepach RTV AGD przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju

Jak prawidłowo segregować odpady oraz kto je odbiera Sprawdź